§ 1
[informacje ogólne]

 1. Serwis prymuslinguist.com.pl  (dalej: „Serwis”) jest prowadzony przez SJO PRYMUS-LINGUIST S.C. ROKSNA MARCZYK-BEKAS, MAREK BEKAS z siedzibą w Krakowie przy ul. Lipskiej 63, 30-721 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, e-mail: sekretariat@prymuslinguist.com.pl (dalej: „Administrator”).
 2. W ramach działalności Serwisu mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników Serwisu (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe.
 3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku ich dobrowolnego podania przez Użytkowników (np. przy dokonywaniu zakupu towaru w Serwisie lub skorzystania z formularza kontaktowego) lub stosowania plików cookies.

§ 2
[dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest  Szkoła Języków Obcych PRYMUS-LINGUIST S.C. ROKSNA MARCZYK-BEKAS, MAREK BEKAS z siedzibą w Krakowie przy ul. Lipskiej 63, 30-721 Kraków sekretariat@prymuslinguist.com.pl
 2. Dane osobowe Użytkowników dotyczą danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe oraz ewentualnie inne dane, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane.

§ 3
[cel i czas przetwarzania danych]

 1. Administrator za pośrednictwem Serwisu może zbierać, a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:
 2. kontaktowania się z Użytkownikiem, który skorzystał z formularza kontaktowego, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. w celach marketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. w celach statystycznych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Czas przetwarzania danych osobowych przez Administratora uzależniony jest od celu przetwarzania:
 6. dane osobowe przetwarzane w celu kontaktowania się z Użytkownikiem, który skorzystał z formularza kontaktowego Administrator przetwarza przez okres 1 roku od zakończenia korespondencji;
 7. dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych Administrator przetwarza do czasu, aż osoba, której dane dotyczą zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu;
 8. dane osobowe przetwarzane w celach statystycznych Administrator przetwarza przez okres 3 lat od momentu pozyskania danych.

§ 4
[przekazanie danych]

 1. Administrator może udostępnić dane Użytkowników swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak dostawcy usług i rozwiązań informatycznych oraz innym użytkownikom w zakresie niezbędnym do realizacji umów określonych w Regulaminie.
 2. Administrator może korzystać z dostawców usług informatycznych, którzy mają swoją siedzibę w USA, a więc poza Unią Europejską. W związku z tym dane Użytkownika mogą zostać tam przekazane. Administrator korzysta z podmiotów, które przetwarzają dane osobowe na podstawie Standardowych Klauzul Umownych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 RODO, zawartych między Administratorem a tym podmiotem.

§ 5
[prawa Użytkownika]

 1. Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługują następujące prawa:
 2. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii;
 3. prawo do sprostowania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo do przeniesienia danych osobowych;
 7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej Użytkownik może skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Szkoły Języków Obcych PRYMUS-LINGUIST S.C. ROKSNA MARCZYK-BEKAS, MAREK BEKAS z siedzibą w Krakowie przy ul. Lipskiej 63, 30-721 w Krakowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@prymuslinguist.com.pl
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez ich podania niemożliwe będzie wykonywanie umów ani podejmowanie przez Administratora innych czynności.
 11. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne
   i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem 
  z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

§ 6
[pliki cookies]

 1. W ramach działalności Serwisu wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 4. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowując go do jego potrzeb i preferencji;
 5. tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania z Serwisu.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Serwisu, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 8. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.
 9. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
 10. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
 11. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
 12. przeglądarka Firefox;
 13. przeglądarka Chrome;
 14. przeglądarka Microsoft Edge;
 15. przeglądarka Opera;
 16. przeglądarka Safari.