Centrum egzaminacyjne

SJO „Prymus-Linguist” jest akredytowanym centrum egzaminacyjnym Pearson

Jeśli potrzebujesz:

potwierdzić swoje umiejętności bezterminowym certyfikatem

uzupełnić swoje kwalifikacje niezbędne do nauczania języka angielskiego

zdać egzamin wymagający od Ciebie praktycznej komunikacji językowej

a przy tym nie wydać wiele

Proponujemy Ci egzamin PTE General  dostępny na sześciu poziomach, do którego możesz przygotować się w naszej szkole zapisując się na kurs przygotowujący.

Oferujemy również możliwość przystąpienia do PTE YOUNG LEARNERS. Są to bezstresowe egzaminy dla najmłodszych (6-13), polegające na ocenianiu umiejętności językowych poprzez zabawę.

PTE O egzaminach PTE GENERAL

Egzaminy PTE General odbywają się na pięciu poziomach, a zdobyte certyfikaty są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Służbę Cywilną jako formalne potwierdzenie znajomości j. angielskiego.
Certyfikaty te uznawane są również przez wiele instytucji w Unii Europejskiej oraz poza Europą.
Egzamin PTE General level 3 ma w Polsce status egzaminu państwowego oraz jako jedyny, upoważnia w naszym kraju do nauczania języka angielskiego w przedszkolach.

 • PTE General level 1 – potwierdza znajomość języka na poziomie A2
 • PTE General level 2 – poziom B1
 • PTE General level 3 – poziom B2 Intermediate (status egzaminu państwowego)
 • PTE General level 4 – poziom C1 Advanced
 • PTE General level 5 – poziom C2 Proficiency

Sesje egzaminacyjne odbywają się w grudniu, maju i czerwcu.

Nie trzeba być naszym kursantem aby przystąpić do egzaminu PTE General i PTE Young learners.

Jesteśmy nie tylko akredytowanym centrum egzaminacyjnym. Pracujemy również aktywnie z Pearsonem nad materiałami edukacyjnymi przygotowującymi do egzaminów oraz nad zasadami egzaminowania i systemami oceniania.

PTE YOUNG LEARNERS

Są to bezstresowe egzaminy dla najmłodszych (6-13), polegające na ocenianiu umiejętności językowych poprzez zabawę.

 • Format egzaminu jest przyjazny dzieciom
 • Oparty na sytuacjach z życia codziennego
 • Dostępny na 4 poziomach zaawansowania
 • Motywuje do nauki języka angielskiego
 • Zachęca do swobodnej komunikacji
 • Część ustna w formie gry
 • Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu

3 sesje egzaminacyjne: maj, czerwiec i listopad

Zapisy na w/w egzaminy przyjmujemy telefonicznie lub mailowo.

O egzaminach PTE YOUNG LEARNERS

EGZAMINY PTE YOUNG LEARNERS:

 • przeznaczone dla dzieci w wieku 6 – 13 lat,
 • sprawdzają 4 umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
 • bardziej koncentruje się na komunikowaniu się niż na gramatyce,
 • weryfikują znajomość gramatyki w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych,
 • podczas egzaminu dzieci biorą udział w sytuacjach, z którymi spotykają się życiu codziennym,
 • pozwalają na swobodne wyrażania się i pokazują, jak dobrze dzieci posługują się językiem angielskim,
 • zostały stworzone, aby zachęcić do uczenia się i zainteresować najmłodszych nauką języka angielskiego.

 

O egzaminach PTE YOUNG LEARNERS

EGZAMINY PTE YOUNG LEARNERS:

 • przeznaczone dla dzieci w wieku 6 – 13 lat,
 • sprawdzają 4 umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
 • bardziej koncentruje się na komunikowaniu się niż na gramatyce,
 • weryfikują znajomość gramatyki w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych,
 • podczas egzaminu dzieci biorą udział w sytuacjach, z którymi spotykają się życiu codziennym,
 • pozwalają na swobodne wyrażania się i pokazują, jak dobrze dzieci posługują się językiem angielskim,
 • zostały stworzone, aby zachęcić do uczenia się i zainteresować najmłodszych nauką języka angielskiego.

CEL EGZAMINÓW PTE YOUNG LEARNERS

Celem egzaminu jest sprawdzenie umiejętności i zdolności komunikowania się, które uczniowie zdobywają w ramach kursu?. Egzamin został zaprojektowany tak, aby zachęcić ?dzieci ?do uczenia się ?języka angielskiego, ?a format egzaminu sprawia, że czu?ją??? się swobodnie podczas oceniania i są zrelaksowane.

Testy egzaminacyjne są opracowywane w taki sposób, aby motywować uczących się oraz aby dostarczać szkołom, rodzicom i nauczycielom informacji zwrotnej o umiejętnościach uczniów. W przypadku, gdy przystępujący do egzaminu nie zdołał osiągnąć wymaganego poziomu zaawansowania, otrzyma on informację o tych obszarach, w których wykazał się najsłabszą ich znajomością.

POZIOMY PTE YOUNG LEARNERS

Egzaminy przeprowadzane są na czterech poziomach trudności i zostały stworzone, aby motywować dzieci do nauki angielskiego już od pierwszych spotkań z tym językiem. 

 • Firstwords – polecany od 8-go roku życia z uwagi na wymóg sprawnego czytania i podstaw pisania. Jest to egzamin motywujący do dalszej nauki i pokazujący dzieciom jak wiele już osiągnęły. To pierwszy krok do zrozumienia, że potrafią komunikować się w języku angielskim.
 • Springboard (pre A1) – egzamin ten wymaga nie tylko umiejętności sprawnego czytania, ale również swobodnego formułowania pełnych pytań i odpowiedzi w języku angielskim w mowie i piśmie, a także zdolności samodzielnego budowania dłuższej wypowiedzi na zadany temat.
 • Quickmarch (A1) – sprawdza znajomość gramatyki, pisania i czytania w języku angielskim.
 • Breakthrough (A2) – jest najbardziej wymagającym ze wszystkich egzaminów. Zakłada sprawne posługiwanie się językiem angielskim na wszystkich poziomach, w tym również umiejętność pisania listów i wypracowań na zadany temat.

Poziom PTE

Young Learners

Czas trwania egzaminu pisemnego

Czas trwania

egzaminu ustnego

CEFR
Firstwords1 godz.

Board Game

10 minut

Short talk

10 minut

A1
Springboard1 godz.

Board Game

10 minut

Short talk

10 minut

A1
Quickmarch1 godz.

Board Game

10 minut

Short talk

10 minut

A1/A2
Breakthrough1godz. 15 minut

Board Game

10 minut

Short talk

10 minut

A2

FORMAT EGZAMINU

Egzamin PTE Young Learners składa się z dwóch części:

 • Część pisemna egzaminu sprawdza  zdolności rozumienia ze słuchu, czytania i pisania na wszystkich poziomach. Na niższych poziomach kładziony jest, z konieczności, większy nacisk na znajomość określonego słownictwa i języka.
 • W części ustnej dzieci biorą udział w grze planszowej lub w zabawie oraz uczestniczą w krótkiej rozmowie. Uczniowie oceniani są przez wykwalifikowanych nauczycieli szkolnych w miejscu nauki dzieci.

TERMINY EGZAMINÓW PTE YOUNG LEARNERS:

Sesje egzaminacyjne odbywają się w maju, czerwcu i listopadzie. Nasi uczniowie podchodzą do egzaminu w sesji czerwcowej.

CERTYFIKATY

Dzieci otrzymują certyfikaty z egzaminów na każdym poziomie opatrzone adnotacją

 • Distinction: Wyróżnienie
 • Merit: Osiągniecie
 • Pass: Zaliczony

Wszystkie dzieci otrzymują certyfikat wraz z opisem wyników poszczególnych części tj. Reading, Listening, Writing i Speaking. Ponadto, na specjalnej ceremonii w Ambasadzie Brytyjskiej „Medallion of Excellence” przyznawane są wyróżnienia za znakomite efekty w nauczaniu i najlepsze wyniki zdających.